Fotoimpressie

Een impressie van een
jaartraining:

Fotoimpressie Permacultuur Opleiding 2007 (vervolg)

Donderdag 29 maart is een nieuwe groep cursisten met veel enthousiasme begonnen aan onze eenjarige permacultuur opleiding. Op deze pagina's willen we een impressie geven van het verloop van de opleiding en dan met name het praktijkgedeelte.

Het grootste deel van de praktijklessen vindt plaats in de Permacultuur Proeftuin van het Hof van Twello en deze tuin is dan ook het voornaamste decor van de onderstaande foto's. Op die manier geven de foto's ook inzicht in de ontwikkeling van de tuin in de loop van de seizoenen.

13 en 14 september: Blok 6 van de jaartraining

Het decor: Ook tijdens de zomervakantie hebben in de permacultuurtuin de ontwikkelingen niet stilgestaan. Zo is er in één van de groentecirkels een kippenhok verschenen waarvan de bewoonsters staan te trappelen van ongeduld om een bijdrage te leveren aan de exploitatie van de tuin. Het plan is om in de tuin een zogenaamde kippentractor te creëren, waarbij de kippen worden ingezet om stukken grond voor te bereiden op nieuwe beplanting. Hiertoe zullen de dames telkens worden losgelaten in een afgebakend deel van de tuin. In hun zoektocht naar voedsel zullen de kippen de grond dan onkruidvrij maken, bemesten en zich tegoed doen aan ongewenste beestjes, zoals slakken. En als ze dan klaar zijn kan het beplanten beginnen..

de heerlijke gele frambozen courgette bloem vrienden van de aardperen blik in de bloemencirkel de nieuwste aanwinst: het kippenhok, .. .. gemaakt van resthout van de houtzagerij

Op de eerste dag van lesblok 6 hebben we als cursisten een bijdrage geleverd aan het opstarten van de kippentractor, door een 'taartpunt' van één van de groentecirkels af te rasteren en een tunnel te maken waardoor de kippen kunnen worden geleid van het hok naar de bedoelde scharrelplek. De kippen hadden geen nadere instructie nodig en gingen meteen enthousiast aan het werk.

het toekomstige werkterrein van de kippen in een cirkel wordt een taartpunt afgerasterd de voormalige kweektunnel begint een nieuw leven.. ... als loophok kippenhok en taartpunt worden met elkaar verbonden.... ... en scharrelen maar

Het theoriegedeelte van lesblok 6 ging grotendeels over de toepassing van natuurlijke waterzuiveringsinstallaties, zoals de aanleg en gebruik van een heliofytenfilter, een 'living machine' en de toepassingsmogelijkheden van een wilgenmuur. Op de tweede dag van lesblok 6 konden we de verkregen kennis over de aanleg van een wilgenmuur al meteen in de praktijk brengen bij het permacultuurproject in Angerlo, waar een waterzuiveringsinstallatie wordt gerealiseerd, bestaande uit de combinatie van septic-tank(s), wilgenmuur en rietfilter. Op het moment dat wij met de lesgroep in Angerlo arriveerden, was een deel van de waterzuiveringsinstallatie al gerealiseerd, zoals de aanleg van de septic tanks en het grondwerk voor wilgenmuur en rietfilter. Ons lesprogramma bestond die dag uit de aanleg van de eerste verdieping van de wilgenmuur, waarin het afvalwater zal worden gefilterd dat uit de septic tanks afkomstig is. In een binnenkort te verschijnen artikel zal deze manier van waterzuivering nader worden toegelicht. Hieronder kun je alvast enige foto's zien van de aanleg van de wilgenmuur. Meer informatie bij Taco Blom

uitleg over het waterzuiveringsproject met op de voorgrond de lokatie van de te bouwen wilgenmuur op de foto: links de septic tank, rechtsonder lokatie wilgenmuur, rechtsboven lokatie rietfilter terwijl de meegebrachte verse wilgentenen worden ontdaan van bladeren en zijtakken... ... wordt de eerste verticale wilgentak geplaatst de geplaatste verticale wilgentenen markeren de buitenste rand van de wilgenmuur vervolgens worden wilgentenen (horizontaal) gevlochten rond de verticale staanders, zodat een soort van mand ontstaat deze mand wordt volgestort met een filterbed van lagen van zand, grind, grond en organisch materiaal; dit is de eerste verdieping van de wilgenmuur, later komt er nog een verdieping bovenop.
zowel de verticale als horizontale wilgentenen zullen wortel schieten en takken en bladeren vormen. Deze levende wilgenmuur zal het gefilterde afvalwater grotendeels opzuigen. Eventueel restwater verdwijnt in het rietfilter, waar het nog een extra filtering ondergaat, zodat er bijzonder schoon water resteert hier worden de drainagebuizen geprepareerd, waarmee het afvalwater uit de septic tank bovenin de wilgenmuur wordt geleid. hier zie je de plaatsing van de pomp in de septic tank.

Naast de aanleg van de wilgenmuur was er die dag ook nog een plaatsje ingeruimd voor het oefenen van samenwerken in een groep. De avond daarvoor hadden we een inspirerende documentaire gezien over een aantal bestaande ecologische leefgemeenschappen en nu was het de bedoeling dat we met behulp van een maquette in een fictief landschap een ecologische woonwerkgemeenschap zouden opzetten. Hierbij kon iedereen zijn individuele wensen qua wonen en werken kenbaar maken en vervolgens werd er gekeken hoe we dat zouden kunnen vertalen in een leefsituatie waar iedereen het naar zijn zin zou kunnen hebben en waarin de afzonderlijke activiteiten elkaar zouden kunnen versterken. Dit leverde een leerzaam spel op met levendige discussies, botsende karakters, verschillen in aanpak etc. Eigenlijk werd door dit spel goed inzichtelijk gemaakt wat er zoal bij komt kijken als je met een aantal mensen een leefgemeenschap wilt opzetten en ook hoe je zelf in een dergelijk spanningsveld functioneert. Boeiend en leerzaam.

samen wonen en werken? hoe kom je op één lijn?


Ga verder met de foto's van lesblok 7.