Kasteel Nieuwenhoven in Sint-Truiden, België

Sinds maart 2008 is de jaartraining van de permacultuurschool ook in België gestart, en wel op kasteel Nieuwenhoven, nabij St.Truiden.

Kasteel Nieuwenhoven in Sint Truiden lokatie van de jaartraining in België

Kasteel Nieuwenhoven is een oude plaats. Al vanaf de 11e eeuw is er hier bebouwing en bewoning bekend. Eerst was het allemaal bos, dat in 976 n. Chr. Door een gravin werd geschonken aan de abdij van St.Truiden, om te gebruiken als buitenverblijf. De monniken bouwden er een eenvoudige hoeve met een ommuurde tuin, en noemden het "Nieuwen hoven". Sindsdien is er van alles bijgebouwd, neergehaald, afgebrand en weer opgebouwd. In 1330 het eerste kasteel, in 1617/1623 de hoeve en het poorthuis zoals die er nu nog steeds zijn. Door de franse revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) werd alle kerkelijk eigendom onteigend, en zo kwam het kasteel voor het eerst in handen van een particulier (1795). Generaties lang bleef het in bezit van deze adelijke familie, totdat het in 2007 verkocht werd aan de huidige eigenaar.

Tot na de tweede wereldoorlog had Kasteel Nieuwenhoven een belangrijke funktie in de omgeving, bijna het hele dorp had ermee te maken. Eerst omdat ze een tiende deel van hun opbrengst aan de abdij moesten afstaan, later omdat velen werknemer waren van de adel, of indirekt voor hun inkomsten met hen te maken hadden. Deze verbinding met de omgeving willen we graag op een nieuwe manier leven inblazen, onder andere door het opstarten van CSA "Samenland".

Sinds de aankoop in 2007 is de kasteelhoeve (met 22 Ha grond) een woongemeenschap in opbouw, waar we willen leven volgens de ethiek van permacultuur (zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen). Er zullen op termijn 16 ecologische woningen worden gekreeerd in de oude gebouwen.

In maart 2008 is de jaartraining van de permacultuurschool hier gestart. We zijn klein begonnen met 5 studenten en 1 cirkel in de ommuurde tuin. Inmiddels is het aantal studenten behoorlijk toegenomen, er zijn 4 grote cirkels, waterzuiveringsexperimenten en een opstartende CSA bijgekomen. De grond is hier leemachtig en vrij vochtig.

Er zijn veel voordelen aan deze lokatie;

  • de ligging
  • eigen grond, waarvan 3 Ha water, 12 Ha bos, 4 Ha weidegrond, en 4 Ha permacultuurtuin.
  • het bos is vooral belangrijk omdat we daar goed kunnen observeren en er veel informatie uit halen.
  • het water voor alles wat je kunt doen met water, zuivering, waterplanten etc.
  • in de weide worden al dieren gehouden, dit wordt uitgebouwd met werkpaarden en dieren voor eigen consumptie.

De permacultuurtuin heeft 3 funkties;
  • voor het nemen van proeven
  • lesmateriaal voor de cursus
  • voedsel voor de omgeving; er is een permacultuur CSA gestart.
Al met al een geweldige lokatie om met permacultuur te leren omgaan. Behalve de jaaropleiding is er ook een mogelijkheid om intern een opleiding te volgen.
Vraag naar de mogelijkheden!