Waterzuivering via een wilgenschip

In september 2008 heeft op het terrein van kasteel Nieuwenhoven een bijzondere workshop plaatsgevonden. We hebben toen met een klein groepje mensen een drietal kleine experimentele wilgenschepen gebouwd waarvan het de bedoeling is dat ze een bijdrage gaan leveren aan het reinigen van het water van de vijvers bij het kasteel. Het betrof een pilot project voor een later dit jaar te bouwen groter wilgenschip. Het gaat hier om een volledig nieuwe techniek die voor zover bekend nog ner­gens wordt toegepast.

De workshop begon met een rondgang over het terrein waarbij drie vervuilingsbronnen aan het licht zijn gekomen, namelijk:

  • aanvoer van voedselrijk water door de beek;
  • lozing septic tank op de vijver;
  • te grote vispopulatie

Al deze drie onderwerpen zijn besproken en we hebben gekeken of we er nu iets aan konden doen of later. Toen we dat gedaan hadden zijn we begonnen met waar we eigenlijk voor kwamen, namelijk het bouwen van een wilgenschip. We hebben drie kleine schepen gebouwd om uit te vinden hoe je zoiets doet en om inzicht te krijgen in het drijfvermogen.

Hieronder zie je enkele foto's van de experimentele drijvende eilandjes:

Werking wilgenschip

De werking van de wilgen berust met name op de activiteiten van bacteriën. Vooral rond de wortels ontwikkelen zich na korte tijd grote concentraties bacteriën die de afvalstoffen in het water zeer efficiënt afbreken.

Wilgen zijn, van alle kleine systemen, het beste in staat om fosfaten en stikstof uit het afvalwater te verwijderen. Stikstofverbindingen (eiwitten, ammonium, nitraten) worden voor een deel omgezet in luchtstikstof. Fosfaten worden in de plant gebonden. Omdat deze stof vastgelegd wordt in het systeem moeten de wilgen ieder jaar gesnoeid worden voor de bladval. Na deze periode kan het systeem goedkoop vernieuwd worden en eventueel hersteld door de dode wilgen te vervangen. De takken zijn goed te composteren en als meststof te gebruiken.

Je kunt ook een helofytenfilter in het wilgenschip bouwen. Hierdoor wordt de werking versterkt. Wel heb je rekening te houden met het drijfvermogen. De rietplanten dienen dan met name voor de zuurstofaanvoer. Rietplanten nemen ook fosfaat en stikstof op voor de groei.

Voor vragen over dit ontwerp kun je terecht bij  Taco Blom.